Po - Pá 10 - 18hod +420 774 26 37 58
Napište nám kdykoliv! info@znackovekralovstvi.cz

Kontakt

Ing. Ivana Čadová 
Živanice 233 
533 42 Živanice 

IČ:01511815
DIČ: CZ8253152061

Tel: 774 26 37 58
email: info@znackovekralovstvi.cz
www.znackovekralovstvi.cz 
 
Jsem plátce DPH.
 
ČÍSLO ÚČTU PRO VAŠE OBJEDNÁVKY : 
670100-2210493463/6210 
vedené u mBank. 
 
Jako VS použijte číslo Vaší objednávky , ve formátu :    číslo objednávky+aktuální rok 
( např. číslo objednávky 195, nyní je rok 2022, VS bude vypadat takto: 1952022 . 
Případně můžete odeslat i bez VS , poté prosíme do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení . Děkujeme .
 
 
 
Společnost Ing. Ivana Čadová , se sídlem Živanice 233, 533 42 , IČO 01511815 ( dále jen “prodávající” nebo “ správce” ) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mailovou adresu,
telefonní číslo,
adresu/sídlo,
historie nákupů
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže .
Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Ivanou Čadovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
přepravní společnost PPL, přepravní společnost Česká pošta, pověřenci správce-zaměstnanci
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017