Po - Pá 10 - 18hod +420 774 26 37 58
Napište nám kdykoliv! info@znackovekralovstvi.cz

Reklamační řád

Reklamační řád


Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží vyplněný Reklamační protokol, umístěný zde: Reklamační protokol  a zašle buď poštou, nebo kurýrní společností PPL spolu s reklamovaným zbožím na fakturační adresu prodávajícího. 

Vadou výrobku se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. 
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou přijímány.

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem pro internetový obchod www.znackovezkralovstvi.cz IČO 01511815 (dále jen společnost).
Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).
Reklamace budou vyřizovány zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění tj. od obdržení zásilky s reklamací v sídle společnosti.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu www.znackovekralovstvi.cz , je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka
Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.znackovekralovstvi.cz je poskytována zákonná záruční doba ve výši 
24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 , 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“